Manşet Haberleri: Cuma, 19 Temmuz 2024
Kredi Kullanım Şartları

 

TESKOMB 

KREDİ - KEFALET SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
 
Ülkemizde, esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla;
 
Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için T.Halk Bankası görevlendirilmiştir.
Bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkara sadece bankaya karşı kefalet vermektedir.
Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanmaktadır.
 
Ortaklık Şartları;
 
Esnaf ve sanatkar olmak,
Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak,
İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,
Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.
 
Ortaklığa Giriş Şartları taşıyanlar;
 
Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler.
Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır.
Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 
Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak;
 
Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve kefalet haddini tespit eder,
Kredi teklifini T. Halk Bankasına iletir.
İletilen teklif T. Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır.
İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.
 
 
 
 
KREDİ ÇEKEN ESNAF İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 
-Nufus cüzdan fotokopisi (2 adet )
 
-Vergi levhası fotokopisi (2 adet )
 
-Yeni üye olacak esnaf için (2 adet ) resim
 
-ikametgah belgesi  (2 adet )
 
-Vergi dairesi mükellefiyet belgesi ( 2 adet )
 
-Esnaf Sicil Tasdiknamesi (2 adet)
 
-Oda Kayıt Belgesi (2 adet)
 
-Yıllık ciroyu gösteren belge ( 2 adet )
 
-SGK Uzun dönem hizmet dökümü
 
Nakliyeci ve Minibüsçülük  Esnafı İçin
 
- Araç Ruhsat Fotokopisi
 
- Taşımacılık yetki belgesi
 
ESNAF KEFİL İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
 
-Nufus cüzdan fotokopisi (2 adet )
 
-Vergi levhası fotokopisi (2 adet )
 
-ikametgah belgesi (2 adet )
 
-Vergi dairesi mükellefiyet belgesi ( 2 adet )
 
MEMUR KEFİL İÇİN ( DEVLET MEMURU 657'YE TABİ) GEREKLİ EVRAKLAR
 
-Nufus cüzdan fotokopisi (2 adet )
 
-ikametgah belgesi  (2 adet )
 
-Onaylı ücret bordrosu ( maasta haciz yoktur yazısıyla birlikte)
 
 
8.000 ÜSTÜ İÇİN TEMİNAT GEREKLİ ; TAPU VEYA ARAÇ
 
 

 

AYIN ESNAFI
ANKET
Kooperatifimizin hizmetini nasıl değerlendiriyorsunuz?
   
YARARLI LİNKLER
© Copyright 2013 - Tüm Hakları Saklıdır. - T.C. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi