Manşet Haberleri: Cuma, 19 Temmuz 2024
Genel Bilgiler

       Ülkemizde faaliyet gösteren 507 sayılı yasa ile kurulmuş Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına üye  küçük ve orta boy işletme sahiplerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kooperatif birliklerinin üst örgütü olan Merkez Birliğimiz, 10.08.1970 tarihinde 14 kurucu Bölge Birliği'nin öncülüğünde kurulmuş ve bu kuruluşu 26.08.1970 gün 21745 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilerek Tüzel kişiliğini kazanmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 18.09.1970 gün, 7/1341 sayılı kararı ve bu kararın 19.10.1970 gün, 13644 sayılı Resmi Gazetede ilanı ile, unvanına Türkiye kelimesi eklenmiş ve yeni unvanı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği olmuştur.

      Küçük esnafın finansman ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, 1969 yılına kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak, 1969 yılından sonrada 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile bu kanun hükümlerine göre faaliyetlerini sürdüren özel hukuk tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardır. Merkez Birliğinin asıl amacı 1163 Sayılı Kanunun verdiği yetkiyle, üye kooperatiflerin ve birliklerin eğitim, denetim ihtiyaçlarını gidermek ve kamu kaynaklarının verimli ve etkili kullanımını sağlamak üzere faaliyet göstermektir. Gelişen ve değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek için kendi bünyesinde organizasyon yapmış, yeni bir yapılanma anlayışı ile Uluslararası organizasyon ve kuruluşlara üyelik başvurusu yaparak dinamik, çağdaş ve üretken bir çalışmanın yapılmasına katkı sağlamayı amaçlamıştır.

      Türkiye'de kredi kooperatiflerinin ilk kuruluşuna 10.08.1951 yılında başlanmış, bu tarihten itibaren sayıları artarak 1970 yılında 450 Kooperatif sayısına ulaşılmıştır. 1970 yılında ülke genelindeki 450 Kooperatif, illerde birleşerek 14 Bölge Birliğini oluşturmuş ve bu Bölge Birlikleri de kendi aralarında örgütlenerek Ulusal düzeyde Merkez Birliği'ni oluşturmuşlardır. TESKOMB çatısı altında örgütlenen 32 Bölge Birliği, 921 Kooperatifi ve 1.500.000 ortağı ile ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir.

İşleyiş, Amaç ve Görevler

Kooperatifler
Kooperatiflerin Amacı:
"Kooperatife ortak olan esnaf ve sanatkarlara mesleki faaliyetleri için gerekli krediyi sağlamak veya kredi ve banka teminat mektubu almak üzere kefil olmak" tır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

    Ortakların beyannameleri ile istihbarat raporlarına göre verilecek kredi veya kefalet miktarını tespit etmek,
    Ortaklar için yeni kredi imkanları sağlamak,
    Kooperatif amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almaktır.
 

AYIN ESNAFI
ANKET
Kooperatifimizin hizmetini nasıl değerlendiriyorsunuz?
   
YARARLI LİNKLER
© Copyright 2013 - Tüm Hakları Saklıdır. - T.C. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi